In 6 à 7 coachingssessies verkrijg je het inzicht én de bij jou passende benaderingswijze(n) om ieder probleem het hoofd te bieden, fris, vrij, krachtig en toch zonder enig forceren. Wie je ook bent.

Concreet betekent dit: een rustiger leven en een kalmere beslis- en handelingsvaardigheid.

professionele coaching
op no-nonsense-basis, compassievol, grondig en effectief

Conflict

 

Het is mijn mening dat antwoorden worden gevonden waar conflict wordt erkend en gezien. Conflict gaat altijd samen met onrust en spanning. In veel gevallen leidt dit tot gedrag dat de situatie of het levensprobleem niet oplost maar juist verergert. Wie kalmte en ónt-spanning zoekt, moet zichzelf en zijn conflict gaan zien. Hij hoeft het niet te begrijpen, dat is ten minste niet per se het hoofddoel, maar al is dat het hoofddoel wel, allereerst en vooral gaat het erom te ZIEN, te ERVAREN. En net als begrijpen is alleen maar ZIEN ook lang niet altijd eenvoudig. En het vraagt om een mate van moed. Maar het is te leren en wie het heeft geleerd heeft daar de rest van zijn leven profijt van.

 

Velen van ons zijn geneigd conflict te bagatelliseren en erlangsheen te leven. Doorgaan is het devies, dan komt het wel goed. Zo zijn we opgevoed, en ook de maatschappij vraagt het van ons. Er zijn mensen die het wonderwel lukt een voor hen goed leven te leiden zonder hun lijden ooit in de ogen te zien, door een niet-emotionele levenshouding die voorschrijft niet te klagen en je lijdenslast moedig te dragen. Uitstekend als dat iemands levenslijn is. Ik ben de laatste om daar als coach in te gaan roeren.

Conflict en coaching

 

Maar de meesten van ons hebben baat bij coaching, veel baat. Allemaal hebben we immers te maken met conflict. Conflict als tegenstrijdigheid van gevoelens, wensen en waarden (intern conflict), en conflict met anderen of het andere (extern conflict). Als gezegd, doorgaans valt ermee te leven, veel lost zich op met de tijd. Je doet wat je moet doen, je laat je moeilijkheden achter je, het leven gaat door. Maar vroeger of later vreet het aan je of vreet het je op. (Of je laat de ander, de deelgenoot aan jullie gezamenlijke probleem, zich opvreten omdat je hem negeert en alleen laat.)

Conflicten die je negeert gaan met je aan de haal. Je merkt het bijvoorbeeld doordat je labiel bent of ontevreden, je kwakkelt met je gezondheid, je bent nerveus, je bent slecht in staat of ten minste onwillig om stil te staan bij je gevoelens of erover te praten, je zoekt steeds urgent naar afleiding in de vorm van gezelschap, bezigheden of tv. Je bent kortom niet op je gemak bij jezelf, je holt aan jezelf voorbij.

Lucy!

 

Maar daar komt Lucy om de hoek! 

 

Een traject met mij gaat globaal als volgt:

Eerst LUISTER ik naar iemands verhaal en daarbij stel ik vragen ter specificering. Dat verhaal kan lang zijn en diepgaand. Omdat veel mensen nog nooit iemand hebben ontmoet die echt naar ze luistert, is met deze fase, met dit aspect van de coaching, de mens die tegenover me zit al voor een belangrijk deel kalmer geworden.

 

Terwijl iemand zijn verhaal doet pik ik op wat zijn aannames zijn, wat zijn ideeën zijn over mens en wereld, wat hij verlangt. Ik spoor zijn pijn en twijfel op en zoek naar verbanden. Dit is een cognitief proces, maar met een grote intuïtieve component. Het belangrijkst: ik ben volledig, met lichaam en geest in contact met mijzelf en daardoor kan ik tegelijk helemaal betrokken zijn op de ander. Dit klinkt misschien tegenstrijdig. Want, vraagt je je misschien af, als je in contact bent met jezelf, dus als je ‘met jezelf bezig’ bent, hoe kun je dan ook betrokken zijn op de ander.

Hoe zit dat.

 

Dat zit zo.

 

Als ik coach ben ik me bewust van mijn lichaam en mijn geest. Het is als een zacht stromen dat voor mij op een prettige manier fysiek voelbaar is, dat voor mijzelf steeds merkbaar aanwezig is, rustig en niet storend. Het is een volledig, een vol-ledig er zijn, een wezenlijke aanwezigheid die intimiteit schept zonder opdringerigheid, het is als een vredige betrokkenheid.

Omdat ikzelf bij mezelf op mijn gemak ben, kan de coachee ook bij mij op zijn gemak zijn. Ik ben niet ‘bezig’ met mijn eigen gevoelens of mijn eigen belang. Die doen er voor de duur van de coachrelatie helemaal niet toe. Daardoor ben ik alert en helder, niet beïnvloed door ego, ideeën of hiërarchie.

Het medeleven dat ik –áltijd, vanzelf– ervaar, is een gevolg van die zuivere betrokkenheid, het is een blanco medeleven, dat wil zeggen niet afgeleid door ‘herkenning’ (het concrete lijden dat ik mogelijk bij mijzelf herken) of sentiment. Waardoor er een eerlijke interactie mogelijk is, in een relatie die niet wederkerig is, maar waar ik als coach volledig ten dienste sta van de ander, de coachee.

Merkbaar effectief

En ik garandeer dat mijn coaching, mits de coachee die coaching ook echt zelf wil, een merkbare impact heeft, een positief effect op zijn leven, voelen en denken. Mijn coaching leidt tot bewustwording, zelfkennis, introspectie, acceptatie, durf, wakkerheid, rust en kalmte. Wie iemand ook is, wat iemand ook doet en met welke stoornis hij mogelijk ook moet leven.

Contact

 

Heb je na deze introductie interesse of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met mij op via lucyarts@live.nl of 06-293 888 19. Ik spreek graag met je af voor een kennismaking en verdere toelichting.

Coaching & contact voor bedrijven

 

Ook bedrijven en instituties kunnen bij mij terecht, of het nu is voor hun bestuurders, hun leidinggevenden, hun mensen op de werkvloer, of voor hun klanten, cliënten, leerlingen, cursisten. Ik kom graag naar je toe en begeleid wie je maar wilt. Ben je directeur of manager bij een zorginstituut of school, neem gerust contact met mij op met welke (coach)vraag dan ook, voor jezelf of voor je team, dan wel voor jezelf of voor de mensen voor wie(r welzijn) je mede verantwoordelijk bent. Of organisatie-breed. We maken een afspraak voor een gesprek en na dat gesprek nemen we in vrede afscheid óf ik doe je een schriftelijk voorstel op maat.

 

Dit gesprek en uitgewerkte voorstel zijn gratis en verplichten tot helemaal niets.

 

NB: met ingang van 1-1-2022 werk ik alleen nog in loondienst.

Non-profitbedrijven betalen in alle gevallen alleen een onkostenvergoeding.

Ik hoop je te mogen ontmoeten!

 

Lucy Arts

lucyarts@live.nl | 06-29388819